മനുഷ്യര്‍ ഒരൊറ്റ സമൂഹം

"മനുഷ്യര്‍ ഒരൊറ്റ സമൂഹം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നിട്ടവര്‍ ഭിന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്ന് ഒരു വചനം മുന്‍കൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ ഭിന്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ അവര്‍ക്കിടയില്‍ (ഇതിനകം) തീര്‍പ്പുകല്‍പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നേനെ." [അദ്ധ്യായം 10 യൂനുസ്‌ 19] 

മഹത്തായ തത്വങ്ങളിലേക്ക്‌ സൂക്തം വെളിച്ചം തൂകുന്നു.

1. അല്ലാഹു പല മതങ്ങളേയും മനുഷ്യരേയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ ദശയിൽ ഒരേ മതത്തിന്റെ അനുയായികളും ഒരേ ജാതിയുമായിരുന്നു. ഈ തത്വം അദ്ധ്യായം 2:ബഖറ 213ലും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്‌. ആ ആയത്ത്‌ ഇങ്ങനെ : "മനുഷ്യര്‍ ഒരൊറ്റ സമുദായമായിരുന്നു. അനന്തരം (അവര്‍ ഭിന്നിച്ചപ്പോള്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക്‌) സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുവാനും, (നിഷേധികള്‍ക്ക്‌) താക്കീത് നല്‍കുവാനുമായി അല്ലാഹു പ്രവാചകന്‍മാരെ നിയോഗിച്ചു. അവര്‍ (ജനങ്ങള്‍) ഭിന്നിച്ച വിഷയത്തില്‍ തീര്‍പ്പുകല്‍പിക്കുവാനായി അവരുടെ കൂടെ സത്യവേദവും അവന്‍ അയച്ചുകൊടുത്തു. എന്നാല്‍ വേദം നല്‍കപ്പെട്ടവര്‍ തന്നെ വ്യക്തമായ തെളിവുകള്‍ വന്നുകിട്ടിയതിനു ശേഷം അതില്‍ (വേദവിഷയത്തില്‍) ഭിന്നിച്ചിട്ടുള്ളത് അവര്‍ തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യം മൂലമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല. എന്നാല്‍ ഏതൊരു സത്യത്തില്‍ നിന്ന് അവര്‍ ഭിന്നിച്ചകന്നുവോ ആ സത്യത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തന്റെ താല്‍പര്യപ്രകാരം സത്യവിശ്വാസികള്‍ക്ക് വഴി കാണിച്ചു. താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു."

2. മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യവും പരസ്പരം അസൂയയും അജ്ഞതയുമാണ് വിവിധ മതങ്ങളും ജാതികളും ദൈവങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്‌.

3. നന്മയിലും തിന്മയിലും നിർബന്ധിതനായ നിലക്ക്‌ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

4. മനുഷ്യൻ തെറ്റ്‌ ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച്‌ അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പൊതുവായ ഒരു തീരുമാനമാണ് 'മുൻകടന്ന വചനം' എന്നതിന്റെ വിവക്ഷ.

5. ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്നത്‌ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഭിന്നത അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നന്മയിലെ ഐക്യമാണ് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌.

by അബ്ദുസ്സലാം സുല്ലമി @ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം 

അബുദ്ദർദാഅ്‌ (റ)ന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ

ഐഹിക വിഭവങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ശാം നിവാസികളോട്‌ ഒരിക്കൽ പ്രമുഖ സ്വഹാബിയായ അബുദ്ദർദാഅ്‌ (റ) ചെയ്ത പ്രസംഗം ഇപ്രകാരമാണ് : "നിങ്ങൾ മതത്തിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്. നാട്ടിൽ എന്റെ അയൽവാസികളാണ്. ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായികളാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളെയോർത്ത്‌ ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക്‌ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങൾക്ക്‌ താമസിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്‌. നിങ്ങൾക്ക്‌ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വികരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്തായി? അവർ കൂട്ടിവെച്ചതെല്ലാം നശിച്ചുപോയി. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും വഞ്ചകാത്മകമായിരുന്നു. അവരുടെ വീടുകളൊക്കെയും ഖബറുകളായി മാറി. അദ്ൻ മുതൽ അമ്മാവൻ വരെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും സ മൃദ്ധമായുണ്ടായിരുന്ന ആദ്‌ സമുദായമായിരുന്നു അത്‌." 

അബുദ്ദർദ്ദാഇന്റെ മറ്റു ചില ഉപദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ :

"സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും വർദ്ധിക്കലല്ല പുണ്യം. സഹനം കൈകൊള്ളുക. അറിവ്‌ വർദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മറ്റുള്ളവരോട്‌ മൽസരിക്കുക എന്നിവയാണ് പുണ്യം." 

"യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യം എന്നത്‌ ദുനിയാവിനെ നീ ഉടമപ്പെടുത്തലാണ്. ദുനിയാവ്‌ നിന്നെ ഉടമപ്പെടുത്തലല്ല." 

"കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ നന്മ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക." 

"നിങ്ങളിലൊരാൾക്കും വിജ്ഞാനിയാവാതെ ഭക്തനാവാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ അറിവിന് ഭംഗി കൈവരുന്നത്‌ ആ അറിവനുസരിച്ച്‌ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്." 

"നിന്റെ കൈവശമുള്ള ദുനിയാവിലെ ഏതൊരു വിഭവവും നിനക്ക്‌ മുമ്പ്‌ മറ്റൊരാളുടേതായിരുന്നു. നിനക്ക്‌ ശേഷം അത്‌ മറ്റൊരാൾക്കുള്ളതുമാണ്. നിന്റേതെന്ന് പറയാവുന്നത്‌ അവയിൽ നിന്ന് നിനക്ക്‌ വേണ്ടി നീ ശേഖരിച്ചുവെച്ച നന്മകൾ മാത്രമാണ്." 

"ദൃഢവിശ്വാസവും ഭയഭക്തിയുമുള്ളവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അണുത്തൂക്കം പുണ്യം ഭൗതികതയിൽ വഞ്ചിതരായവർ ചെയ്യുന്ന പർവ്വതസമാനമായ ആരാധനയേക്കാൾ പ്രബലവും പവിത്രവുമാണ്." 

"മനുഷ്യൻ മൂന്നു വിധമാണ്. പണ്ഡിതൻ, വിദ്യാർത്ഥി, ഒരു നന്മയുമില്ലാത്ത ദുർബലൻ." 

"ഒരു മണിക്കൂർ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ആരാധനയിൽ മുഴുകുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം." 

"സമ്പത്ത്‌ കുറച്ചുമാത്രം ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട്‌ തൃപ്തിയാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്പത്ത്‌ കൂടുതലുണ്ടായിട്ട്‌ ധൂർത്തിലും അശ്രദ്ധയിലും മുഴുകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്‌." 

"ഐഹിക ജീവിതം ഒരാളുടെ മുഖ്യവിചാരമായി മാറിയാൽ അല്ലാഹു അയാളുടെ സമാധാനം തകർക്കുകയും ദാരിദ്ര്യത്തെ കണ്മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും." 

"പരലോക ജീവിതം ഒരാളുടെ മുഖ്യചിന്താവിഷയമായാൽ അല്ലാഹു അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധന്യതയുണ്ടാക്കുകയും അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും." 

"ഐഹിക കാര്യങ്ങളിൽ ഹലാലായത്‌ (അനുവദനീയം) മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അത്‌ തന്നേയും സാവകാശത്തിലും മിതത്വത്തോടെയുമാവുക. വിനാശകരവും ആർത്തിപൂണ്ട അവസ്ഥയിലും അതിനെ സമീപിക്കരുത്‌." 

"നല്ലതല്ലാതെ നീ ഭക്ഷിക്കരുത്‌. നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും നീ സമ്പാദിക്കരുത്‌. നല്ലതല്ലാത്തതൊന്നും നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്‌." 

"സന്താനത്തിനു വേണ്ടി സമ്പത്ത്‌ ശേഖരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തത്തിനുവേണ്ടി പുണ്യം ശേഖരിക്കാനാണ് നീ ശ്രമിക്കേണ്ടത്‌." 

"സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ള സമ്പത്തിൽ നീ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക. നീ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക." 

"ശാശ്വതഭവനത്തിലേക്കും യഥാർത്ഥ സമ്പത്തിലേക്കും നമുക്ക്‌ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പാലമായി മാത്രം ഈ ദുനിയാവിനെ നോക്കിക്കാണുക. എങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യം കരഗതമാവും." 

by ശംസുദ്ദീൻ പാലക്കോട്‌ @ പുടവ 

Popular ISLAHI Topics

ISLAHI visitors